Informácie

ORGANIZÁTOR

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UNLP Košice

pod záštitou riaditeľa UNLP Košice,  MUDr. Ľuboslava Beňu, PhD., MPH

SPOLUORGANIZÁTOR

Regionálna lekárska komora

PREZIDENT KONFERENCIE

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH
MUDr. Ivana Baraníková
doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, PhD.
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA
MUDr. Katarína Novická
Bc. Slavomíra Šestáková
Mgr. Kornélia Adamová
Mgr. Mariana Palšová

HLAVNÉ TÉMY

  • Funkčné poruchy pohybového aparátu
  • Význam operačnej liečby vertebrogénnych ochorení
  • Nové postupy v liečbe vertebrogenných ochorení

DÁTUM A MIESTO KONANIA

29. – 30. 9. 2022, Congress Hotel Centrum, Košice

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský, český

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM

29. 9. 2022 štvrtok
8:00 - 17:00 Odborný program

30. 9. 2022 piatok
8:00 - 13:00 Odborný program

WORKSHOPY PRE ÚČASTNÍKOV

30. 9. 2022 piatok
7:30 - 9:00 Funkčná RTG diagnostika vo vertebrológii, MUDr. Želinský Ľ.

Max. počet účastníkov: 50

Poplatok: 13 €

11:00 - 12:00 Infiltračné techniky v liečbe vybraných oblastí pohybového aparátu a myosfasciálnych štruktúr, MUDr. Gabrhel J., PhD.

Max. počet účastníkov: 20

Poplatok: 13 €

12:00 - 13:00  Funkčné poruchy TMS, MUDr. Škvara P.

Max. počet účastníkov: 20

Poplatok: 13 €

13:00 - 14:00  Hlavové kĺby, zreťazenia, klinika, MUDr. Golla F.

Max. počet účastníkov: 20

Poplatok: 13 €

Miesto konania: Congress Hotel Centrum, Salónik Tesla

Spôsob prihlasovania a úhrady poplatku: na mieste

REGISTRÁCIU, ORGANIZÁCIU A UBYTOVANIE ZABEZPEČUJE

Progress CA s.r.o.,
Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Bc. Ivana Čižmárová
Mobil: +421 905 674 562
e-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk

REGISTRÁCIA A REGISTRAČNÉ POPLATKY

online na: www.rehabilitacia2022.sk

na mieste

29. 9. 2022 od 7:00 – 17:00 hod.
30. 9. 2022 od 7:00 – 12:00 hod.


do 31. 8. 2022
1. 9. 2022 a na mieste
Lekári, sestry, fyzioterapeuti - pasívna účasť
80,- EUR
100,- EUR
Aktívna účasť - prvý autor
zadarmo
zadarmo

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, kongresové materiály, potvrdenie o účasti a občerstvenie. Registrácia je podmienená úhradou registračného poplatku.

Prihlasovanie online bude ukončené 15. 9. 2022

Prihlasovanie na aktívnu účasť najneskôr do 30. 7. 2022

SPÔSOB PLATBY

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.rehabilitacia2022.sk Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok.

  • Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o on-line registráciu
  • Telefonické prihlásenie na podujatie nebude akceptované

STRAVOVANIE

Pri registrácii je možné si zakúpiť:

29. 9. 2022
Obed - 10,- EUR
Spoločná večera - 30,- EUR

30. 9. 2022
Obed - 10,- EUR

UBYTOVANIE

ZABEZPEČUJE PROGRESS CA s.r.o.

Online: www.rehabilitacia2022.sk, www.progress.eu.sk


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Centrum ****od 74,- EUR
od 89,- EUR
Hotel DoubleTree by Hilton ****
od 117,- EUR
od 141,- EUR

Uvádzané ceny sú vrátane raňajok formou bufetu a platnej sadzby DPH.

Mestský poplatok 1,50 €/osobu/noc nie je zahrnutý v cene ubytovania.

Termín rezervácie ubytovania je najneskôr do: 15. 8. 2022

Ubytovanie je možné od 28. 9. – 30. 9. 2022

ABSTRAKTY

Abstrakty zasielajte výlučne online prostredníctvom registračného formulára pri registrácii aktívnej účasti na webovej stránke podujatia: www.rehabilitacia2022.sk

POKYNY PRE NAPÍSANIE ABSTRAKTOV

Štruktúra abstraktu: autor- autori, pracovisko-pracoviská, názov, cieľ, materiál a metodika, výsledky, záver, kľúčové slová (3), v rozsahu max .250 slov

ABSTRAKT (názov príspevku veľkými písmenami)
Priezvisko, meno, e-mail – autora
Priezvisko, meno – spoluautorov
Pracovisko, Meno – autora
Pracovisko, Meno – spoluautorov
Názov
Cieľ
Materiál a metodika
Výsledky
Záver
Kľúčové slová

Citovaná literatúra

 

Formát
MS Office - Word, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.

Definitívne zaradenie do programu prednášok/posterov si vyhradzuje programový výbor kongresu. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

KREDITY

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Potvrdenie o účasti si bude

možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu pri registrácii.

INFORMÁCIE ONLINE

www.rehabilitacia2022.sk

www.unlp.sk    #chranimevasezdravie
www.progress.eu.sk